DÜZCE BELEDİYESİ

BAŞKAN

İsmail BAYRAM'ın Özgeçmişi
 1968 Yılında DÜZCE Kültür Mahallesi’nde dünyaya geldi
 İlk, orta ve lise eğitimini Düzce’de tamamladı
 1989 Yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu
 1993 yılında Mali Müşavir olarak iş hayatına atıldı
 2001 Yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce Teşkilatı’nda kurucu üye olarak yer aldı.
 2003 Yılında Erdemir ve bağlı kuruluşlarında Denetim Kurulu’nda bulundu.
 2004 Seçimleri sonucunda Düzce Belediye Meclis Üyeliğine seçildi
 2009 Seçimleri sonucunda DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA seçildi
 Evli ve üç çocuk babası.İsmail BAYRAM'ın Özgeçmişi
 1968 Yılında DÜZCE Kültür Mahallesi’nde dünyaya geldi
 İlk, orta ve lise eğitimini Düzce’de tamamladı
 1989 Yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu
 1993 yılında Mali Müşavir olarak iş hayatına atıldı
 2001 Yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce Teşkilatı’nda kurucu üye olarak yer aldı.
 2003 Yılında Erdemir ve bağlı kuruluşlarında Denetim Kurulu’nda bulundu.
 2004 Seçimleri sonucunda Düzce Belediye Meclis Üyeliğine seçildi
 2009 Seçimleri sonucunda DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA seçildi
 Evli ve üç çocuk babası.                                         BAŞKANIN MESAJI

Belediyemizin vizyon ilkelerini açıklarken, hizmet sunumunda KALİTEYİ ESAS ALACAĞIMIZI belirtmiş, insan odaklı yönetim anlayışı içinde olacağımızı ifade etmiştik.

Hedefimiz, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak, DÜZCE’yi  MARKA ŞEHRİ HALİNE getirmektir. Bunu yaparken de , Düzce geleneğine sahip  çıkan, idealist, değişime açık bir model belediye olmayı amaçladık.

Belediye olarak ASLİ GÖREVLERİMİZİ çok iyi biliyoruz ve bunları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra da, saydamlık ve etkinlik çerçevesi içinde, kaynakları toplumun tüm kesimine sosyal adalet içinde rasyonel bir şekilde dağıtıyoruz. Kaynakları kullanırken şehrimizde yaşayan vatandaşların ve şehrin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlarda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Temelinde belediye, hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Düzce ciddi bir atılım ve gelişim içindedir. Tarihi dokusu, sanayisi, tarımı, turizmi ile Düzce büyük bir potansiyele sahiptir. Bizlere düşen bu gücü harekete geçirmek ve doğru politikalarla birleştirerek projeler oluşturmaktır. Bu yoldaki amacımız, Düzce’yi daha ileri getirirken, kaliteyi esas alarak yaptığımız işlerin gelecek nesillere sermaye sağlayacak bir miras olarak kalmasını temin etmektir. Bunun için de tüm projelerimizi, kalıcı, sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu üzerine oluşturuyoruz. Daha huzurlu bir şehir ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Düzce bırakmak zorunda olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması lazım. Bu anlayış içinde çalışacağımızı belirtir tüm Düzce halkına saygılarımı sunarım.

                                         BAŞKANIN GÖRÜŞÜ

Nasıl Bir Belediye
Düzce Belediyesi yapısı ve hizmet hacmiyle büyük bir belediyedir. Seçimler sonrasında ‘Nasıl Bir Belediyecilik Anlayışı’ üzerine görüşlerimizi Meclis üyelerimiz ve personelimiz ile paylaştık. Çalışma prensiplerimizi ve kriterlerimizi belirledik. Bunu da daha göreve başlar başlamaz bir genelge ile duyurduk. Genelgemiz içinde öncelikli olarak halka hizmet etmenin ve yaklaşımın prensiplerini ortaya koyduk. Bunu yaparken temel ilkemiz, yeniden yapılanmamızın hedeflerini belirtmekti. Belediyecilik anlayışımızın temel amaçlarından biri belirlenen bütçe ile en iyi hizmeti verebilmektir. Düzce Belediyesi iyi bir birikime sahip bir belediyedir. Bunu belirleyebilmenin en temel yolu kıyaslamadır. Çevre belediyeler ve aynı nüfus ölçekli belediyelere baktığımızda Düzce Belediyesi’ndeki personel yapısının kalitesini görebilmek mümkündür.

Meclisimiz
Yeni dönemle birlikte Düzce Belediyesi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi grupları bulunmaktadır. Belediye Kanununa göre Meclisin görev ve sorumluluk bellidir. Meclis çatısı altında siyasi kimliklere göre parti ayırımının yapılması söz konusu değildir. Bu Meclis 5 yıllığına Düzce’ye hizmet etme sözü vermiştir. Bu dönem içinde Meclisteki arkadaşlarla uyum içinde çalışacağımıza inanıyorum. Birçok üye arkadaş zaten birbirlerini tanıyor. İleride daha iyi iletişim olacağına da inanıyoruz. Bu arada Meclis çalışmalarının tamamı kamuoyuna açıktır. Halk ve basın mensupları Meclis toplantılarını izleyebilirler. Tabii ki bazı gündemlerde Meclis üyelerimizin gizli oturum istemeleri doğal haklarıdır. Buna gerek duyduklarında oylama yapılır. Buna göre de karar verilir.

Altyapı hizmetleri
Düzce’de planla çalışmaları bir süre önce başladı ve devam ediyor. Hedef bir yıl içinde Düzce’de plansız alan kalmamasıdır. Göreve gelir gelmez bunun hızlandırılması talimatını verdik. Ardından da ilk hedefimiz 50 kilometrelik kanalizasyon hattını yapmaktır. Buna ilişkin çalışmalara başladık. Buradaki amacımız bu icraatımızı kendi kaynaklarım ile yapmaktır. Sadece malzeme temini için İller Bankası’ndan kredi talebinde bulunuyoruz. Meclis’ten de bu konuda yetki aldık. Yaklaşık 1,5 Milyon lira tutarındaki malzeme temininden sonra işi kendi işçilerimiz ile yapacağız. Bunun dışında yine, yaklaşık 10 kilometre dolaylarında yağmur kanallarının döşenmesi var. Hedefimizi 5 yıl içinde Düzce’de alt yapı sorunu kalmayacak şekilde ortaya koyuyoruz. Bunları belediyenin asli görevleri olarak görmek gerekiyor. Vatandaşlar bunun için bizlere oy veriyorlar. Bunları yapmak bir lütuf değildir. Halka karşı bir sorumluluktur. Tüm bunları gerçekleştirirken de esas alan kamu kaynakları etkin ve verimli kullanmaktır. Çünkü kamu kaynakları Düzceliler’in dir…Onun ötesinde Türkiye’deki her vatandaşındır. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Herkesin payı vardır. Tutarlı bir yönetim anlayışı ile etkinlik ve verimliliği sağlayabiliriz. Buna önem veriyoruz. Sonunda vatandaşlardan hizmet için oy isteniyor. Bunun takdirini de halk yapar. Biz de hizmet ile anılmak isteriz.

Belediyenin Borçları
Belediyenin borçları gizli değildir. Bu konuda rakamlar bellidir. Ama önce bir konuda belirtmem gereken bir husus var: Belediyeler bütçe ile mali yapısını belirler, hizmet programını oluşturur. Bu açıdan bakıldığında bütçe önemli bir kavramdır. Belediyeler bütçe sayesinde hedeflerini ortaya koyarlar. Bunun için belediyeler önce ‘yapmak istediklerini’ , bunun için ‘harcayabileceklerini’ belirlerler; buna da ‘gelirlerini’ belirlerler.  Belediye borçlarının rakamından ziyade, borcun nasıl yönetileceği önemlidir. Şimdi; borç yüküne baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mart 2004 dönemindeki devirde, yani Ruhi Kurnaz döneminde devredilen borç miktarı 12 Milyon 124 liradır. Bunlar net rakamlardır. Yani faizsiz. 31 Mart 2009 Mehmet Keleş döneminde ise yine faizsiz net rakam 87 Milyon 908 bin liradır. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus, bütçe rakamlarıdır. Bütçe rakamlarına göre borçlar şekillendirilemez. 2008 yılı gider bütçesi, yani harcanması gereken miktar 63 Milyon lira olarak belirlenmiş. Ancak buna rağmen 37 Milyon lira gelir elde edilebilmiş. Yani bütçe denkleşmemiş. Gerçekleşen rakam budur. 26 Milyon lira buradan açık gelmiş. Yani borçlanma yapılmış. Borcun genel dökümüne baktığımızda da karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Kamu borçları kapsamında vergiler 11 Milyon 500 bin, SSK borçları 7 Milyon 400 bin, Emekli Sandığı borçları 1 Milyon 200 bin, teminatlara ilişkin ise yaklaşık 3 Milyon lira.  Borçlanmanın diğer bölümleri de şu şekildedir. İller Bankası kredileri 39 Milyon 500 bin lira, Banka Kredileri 14 Milyon 350 bin lira, piyasalara olan borç ise 10 Milyon 500 bin liradır. Ancak altına çizmek istediğim bir konu var; borç vardır, sizi sıkıntıya sokabilir, borç vardır yönetilebilir, yapılandırılabilir. Burada borç yönetimi kavramı ortaya çıkıyor. Biz, gelir gelmez borcun yapılandırılması yoluna gittik. Sıkıntımız yok. İlk hedefte 6 aylık bir çalışma dönemine göre planlama yaptık. Bu sürecin tamamlanmasından sonra yeni bir değerlendirme daha yapılacaktır. Bu arada da hizmet programlarımızı uyguluyoruz. ‘Borç var’ diye ‘hizmet yapmıyoruz’ diyemeyiz. Yaz dönemi için 20 bin ton asfalt programladık. 30 Bin metrekare kaldırım düzenlemesi yapacağız. Kalıcı konutlarda kapalı pazaryeri için iş makinelerimiz çalışmaya başladı.

Camikebir Kentsel Dönüşüm
Bu konuyu çok önemsiyoruz. Başlamış bir süreçten söz ediyoruz. Seçim döneminde doğal olarak kesintiye uğradı. Şu ana kadar 47 gün içinde 2 kez konuyla ilgili olarak TOKİ ile görüşmeler yapıldı. TOKİ’yi bir proje sunulmuş. Yeniden fizibilite çalışmaları yapılmış. Bu değişikliklere göre de bedeller belirlenecek. Bundan sonra yeni rakamlar ortaya çıkacaktır. Belli bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Bunları tamamlamadan bölge halkıyla görüşme yapmamız doğru olmazdı. Konuyu bir seviyeye getirdikten sonra görüşmelerimizi başlatacağız. Bir ‘net’lik sağlamaya çalışıyoruz. Çok uzatmadan konuyu çözüme kavuşturacağız.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
ÜYE GİRİŞİ
 
Kullanıcı adı:
Şifre:
Reklam
 
ONLİNE ÜYELER
 

widgeo

HAVA DURUMU
 
MAGAZİN DERGİLER